AHLI JAWATANKUASA PUSAT

Mohammad Faizal

Yang Di Pertua
PERTIS

Jasmadin

Naib Yang Di Pertua
PERTIS

Shahril Azrie

Setiausaha Agung
PERTIS

Mat Rodzi

Bendahari Kehormat
PERTIS

Abul Faris

Biro Pembangunan Belia,
Kesenian dan Kebudayaan

Osman Nordin

Biro Modal Insan

Scroll to Top