PEMBANGUNAN AL-QURAN BRAILLE

Projek pembangunan Al-quran Braille merupakan projek PERTIS bagi mengumpulkan dana untuk tujuan mencetak, mengagihkan dan mengajar al-Quran Braille kepada seluruh OKU Penglihatan Islam di Malaysia. Melalui projek ini Al-Quran akan diserahkan secara percuma khususnya kepada golongan OKU Penglihatan Islam di seluruh Malaysia.

Tujuan projek ini dilaksanakan adalah untuk menimbulkan minat golongan OKU penglihatan untuk mempelajari dan membaca al-Quran Braille. Selain itu, melalui projek ini juga dapat meringankan beban kepada golongan OKU penglihatan untuk memiliki Al-Quran Braille memandangkan Al-Quran Braille ini sukar untuk didapati di pasaran dan harganya yang amat tinggi.

Projek ini akan dijalankan secara berterusan setiap tahun dengan anggaran pencetakan Al-Quran Braille bagi setahun adalah sebanyak 2,400 naskah.

Sasaran dana setahun: RM 936,000.00

Pakej tajaan:

Senaskah al-Quran Braille : RM400
Al-Quran Braille & Kelas Pengajian : RM500

RM2,035 of RM50,000 raised

Scroll to Top